KUNSTZINNIGE COUNSELING VAN EEN “BEELDEND KUNSTENAAR”

Meer nog als een kunstzinnige spiegel dan als een kunstzinnige counselor (raadgever) is mijn intentie jou je eigen raadgevingen van binnenuit te laten ontdekken en volgen. Met geleide-visualisaties, teken- en schrijfopdrachten spreken we jouw verbeelding aan. We kijken samen naar wat jouw beeldtaal je te vertellen heeft op dit moment. Dieper van binnen weet je dit veelal zelf. Je eigen beeldtaal blijkt meestal wijzer dan je met je hoofd kan bedenken of invullen. Je gaat verinnerlijken, komt op verhaal en vindt zo steeds meer je eigenwaardigheid. Een ontdekkingstocht met voortschrijdend inzicht.

Het innerlijk kan pas helpen als de persoonlijkheid er om vraagt
Fransje de Jongh

Mijn eigen beeldende werk ontstaat intuïtief. Voor mezelf weet ik hoe ik mijn verbeeldingskracht onderhoud, gebruik en inzet. Ik loop warm voor een grotere samenhang tussen het beeld- en taaldenken. De meer samenhang er is de meer verdieping mogelijk. De opleiding tot kunstzinnig counselor bij de SPSO heeft mij geholpen deze kwaliteiten met nieuwe technieken in te zetten om anderen te helpen dit voor zichzelf te ontwikkelen.

Wanneer:

– als je je licht ergens op wilt laten schijnen.
– als je iets wilt uitwerken met jezelf.
– als je jezelf beter wilt leren kennen.
– als je wilt verinnerlijken.
– als je meer samenhang wilt tussen je linker en je rechter hersenhelft.
– als je behoefte hebt aan verdieping in jezelf.

Voor wie:
–  Voor hen die interesse hebben zichzelf innerlijk te ontwikkelen.
–  Voor collega “kunstenaars”.
–  Voor collega “helpers”.

Prijs vanaf 1 september 2017 :
Kennismaken/je vraag bespreken  half uur                    geen kosten
Sessie van 1,5 uur                                                              € 50
Tarief studenten SPSO                                                      € 25 (maximaal 5 sessies, daarna normaal tarief)

Deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
Na kennismaking en eerste sessie zijn skype-sessies mogelijk.

mijn contactgegevens

ERVARINGEN:
“Wat tekenend is voor Ann is dat ze in staat is om helderheid te scheppen, scherpe vragen te stellen en vervolgens aan de hand van beeldend werk te onderzoeken waar je met je hoofd niet bij kunt. Telkens wanneer we samenwerkten ervaarde ik dat Ann’s (onconventionele) manier van werken me dichterbij de kern bracht”.
(man, 38 jaar)

Pakkend, ontladend, inzicht brengend………..
Zo heb ik de sessies bij Ann ervaren. Sessies waarin ruimte was voor beeld en taal en………Stilte. Een Stilte die nodig is om mijn Diepste Innerlijk tot taal te laten komen en in beeld uit te werken. Met name het in beeld brengen was voor mij een hindernis. In de zin van: niet kunnen tekenen. Uiteindelijk over deze drempel heenstappend, ben ik op een kinderlijke manier tekeningen gaan maken daar waar Ann dit nodig vond. Hoe fijn dat er geen tekentalent nodig is om op deze manier tot inzichten te komen. Verbinding te maken met het geschreven woord.
Frappant vond ik de analyse telkens weer van wat ik op kinderlijk niveau met de pastelkrijtjes op tekende. Dat er zelfs op een later moment letterlijk meer in de tekening te zien was. Telkens weer wist Ann met mij mee te bewegen vanuit haar intuïtie.
Ik ben gaandeweg steeds voor mezelf helderder gaan zien wat achter mij ligt maar vooral ook: wat voor mij ligt. Dat wat al sluimerde bij aanvang van deze sessies kreeg letterlijk steeds meer vorm zowel in taal als in beeld.
De sessies gaven mij steeds meer toegang tot de creatieve bronnen in mij waardoor ik mij los kon gaan voelen van de zwaarte van wat mij onbewust neerdrukte. Veel dank aan Ann, een voor mij inspirerende gids op het pad van persoonlijke Groei en Bloei, naar Eens en Ooit.
(cliënte, 57 jaar)

“Na ervaringen met diverse therapieën in verband met mijn terugkomende depressie en faalangst, zijn de (Skype) sessies met Ann uiteindelijk datgene geweest die mij de handvatten hebben gegeven om te leren met mijn klachten om te gaan. In tegenstelling tot de therapieën in het verleden, lag focus bij Anns counselingmethodes niet op het vinden van een oplossing noch om enkel te accepteren dat bepaalde klachten en eigenschappen bij mij horen. Waar het echter om draaide was om mijn terugkomende donkere gedachten en angsten te begrijpen, te evalueren en daar waar mogelijk te anticiperen.
Naast me emotioneel gesteund te hebben gevoeld door de kennis en expertise van Ann, hebben de sessies me ook intellectueel en visueel gestimuleerd. “Ik heb contact kunnen maken met mijn verbeeldingskracht en door mijn angsten en emoties er te laten zijn, heb ik deze om kunnen vormen tot krachtige beelden.”  Hier heb ik vervolgens meer inzicht over kunnen krijgen door de scherpe observatie, analyse en kritische vragen van Ann. We hebben samen de bodem van de donkere put gezien, op de rand gezeten en de diepte ingekeken. Diepte is de essentie voor/van mij, niet meer het donker(te).”
(vrouw, 36 jaar)

“Ik heb wel eerder hulp gevraagd van diverse instanties om met me mee te denken, maar niet eerder is het zo divers en veel diepgaander, onvoorspelbaar en zinvol geweest”.
(vrouw, 45 jaar)