Ana kent stilte
door Art tot zwijgen gebracht
spreekt de verbeelding

 

 

tekening en haiku ©Ann Hoogendoorn