het beeld achter pijn
blijkt chronisch verinnerlijkt
generaties lang

 

tekst & beeld Ann Hoogendoorn