de kortste dag
“en opnieuw ruist mijn diepe leven luider
alsof het nu door bredere oevers stroomt
en alle beelden steeds meer door mij aanschouwd
ik voel me vertrouwder met het naamloze:
met mijn zintuigen, als met vogels, reik

ik tot in het waaien rond de hoge eik

en in de gebroken dag van de vijver

zinkt, als op vissen staande, mijn gevoel ”
ontleend aan het gedicht “Fortschritt” van Rainer Maria  Rilke