VERKOOPEXPOSITIE
ten behoeve van vervolgopleiding tot kunstzinnig counselor
op zaterdag 12 en zondag 13 september van 14-22u
OOIJ – Ann Hoogendoorn (beeldend kunstenaar) heeft dankzij haar eigen werk haar intuïtie leren volgen. Ze heeft leren luisteren naar haar eigen stem, hart, ziel (hoe je het ook wilt noemen), waardoor ze meer zicht krijgt op hoe zij zich met de wereld wil verbinden. Het fenomeen dat iedereen iets anders ziet in haar werk boeit haar mateloos. Tijdens het geven van workshops streefde zij er al naar om mensen zelfbewuster te leren kijken naar hun “eigen waarde(n)”. Dit is waar ze warm voor loopt. Nu wil ze een stap verder zetten om mensen één op één te gaan begeleiden. Mensen met een specifieke hulpvraag of mensen die hun bewustzijn willen vergroten door middel van het kunstzinnige. Om haar opleiding hiervoor te kunnen bekostigen, houdt zij een verkoopexpositie (schilderijen en tekeningen) op zaterdag 12 en zondag 13 september 2015 van 14 tot 22 uur. Er is gelegenheid tot koop, huurkoop, of kunstlenen.
Prins Hendrikstraat 1, Ooij. www.annhoogendoorn.nl