Negen foto’s gemaakt tijdens “the making of”  van het werk

“Deze vrouw is mijn dochter niet meer” ter documentatie. 

“De speer die doorboort kan ook gebruikt worden als hefboom om ’s levens last te verlichten”-
uit De Zetel van de Ziel van Gary Zukav