VERBONDEN
SCHIJNBAAR ONLOSMAKELIJK
MET HET VERLEDEN
AANVAARD IK MIJN LOT
OPGELUCHT

 

 

tekst en beeld ©Ann Hoogendoorn