het midden geeft rust
in de cirkel kijk je rond
naar boven èn beneden

 

 

tekst en beeld ©Ann Hoogendoorn